ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ilovszkytuzep.hu
weboldalon történő adatkezelésekről

Bevezető

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) az Ilovszky Tüzép (továbbiakban: Adatkezelő) ilovszkytuzep.hu weboldalán (továbbiakban: Weboldal) megvalósított és az online marketing tevékenységére vonatkozó személyes adatok kezeléséről nyújt tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel, az adatok gyűjtésével egyidőben, annak érdekében, hogy Adatkezelő a GDPR 13. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen.

A Tájékoztató 2020. 01. 01.  napjától kezdve visszavonásig hatályos a Weboldalon vagy ahhoz kapcsolódóan az online marketing tevékenységgel megvalósított személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

Személyes adat minden természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) az érintettet (vagyis az adat alanyát) azonosítani lehet. A személyes adatok körébe tartozhéat pl.: a családi név, utónév, lakcím, IP cím, e-mail cím, a böngésző által az internetes eszközökre elhelyezett cookie- / süti-azonosító.

A 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem járulhatnak hozzá a személyes adataik kezeléséhez. Ezért a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú személyes adatait és az azok kezeléséhez történő hozzájárulást a törvényes képviselőtől kérjük. A törvényes képviselő jóváhagyása egyben a 16. életévét be nem töltött személy felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja.

Ha nem vagy még 16 éves, akkor Weboldalunkon ne add meg önállóan az adataidat, ne iratkozz fel hírlevelünkre és ne add hozzájárulásodat az adataid kezeléséhez. Kérd meg a szüleidet, hogy olvassák el ezt az Adatkezelési tájékoztatót és ők adják meg helyetted az adataidat és nevedben a hozzájárulát az adataid kezeléséhez!

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa, amelyről az Adatkezelő a Weboldalon közleményt helyez el (pop-up ablak).

A Tájékoztatóban nem részletezett kérdésekről irányadó jogszabály:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Ilovszky Tüzép

Képviseli: Ilovszky Béláné

Székhely: 5900 Orosháza, Temető utca 2.

E-mail: ilovszky@ilovszkytuzep.hu

Az adatkezelő adatvédelmi kapcsolattartójának neve és elérhetőségei:

Név: Demkó Viktor

E-mail: demko.viktor@ilovszkytuzep.hu

Adatkezelések:

A.1. Cookie-kal kapcsolatos információk

A sütik felsorolása és a vonatkozó részletes tájékoztatónk a Weboldalon található pop-up ablakban és a Cookie- / süti-tájékoztatóban található.

Nem alkalmazunk és nem engedélyezünk a Weboldalon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek.

Adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára gyűtenek adatokat, amennyiben erre sor kerül.

A felhasználó / Weboldal-látogató által rögzített adatokat tároló sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználóközpontú sütikről, a multimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni.

A Weboldal-látogató, mint érintett kifejezett hozzájárulása esetén cookie-kat, követőkódokat, mérőkódokat, azonosítómegoldásokat, pixeleket használunk fel arra, hogy a felhasználók / Weboldal-látogatók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Ez vonatkozik az olyan eseményadatok átadására is, mint például az oldalmegtekintés.

Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy minden sütit elfogadjon, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngészők „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjaiban találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tapasztalni fogja, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljesértékű. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

Google Ads konverziókövetés használata

A „Google Ads” nevű online hírdetési platformot használjuk, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor a felhasználó a Weboldalt Google-hirdetés által éri el, akkor egy, a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott. Amikor a felhasználó / Weboldal-látogató a Weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Amennyiben a felhasználó nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy a böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

Weboldalaink a Google Analytics alkalmazást használják, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik az általa látogatott weblap használatának elemzését. A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használja a látogató a Weboldalunkat, továbbá arra, hogy a Weboldal aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen részünkre, valamint, hogy a számunkra a Weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Weboldal-látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Weboldalunk nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozható továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Weboldal-használattal kapcsolatos adatokat (beleértve az IP-címet is), ha a látogató letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu. A Google Analytics rendszerét Weboldalunk látogatottságának elemzéséhez rendszerfejlesztés céljából is használjuk. Ebben az esetben nem gyűjtünk személyes adatokat. Az ilyen adatokat megosztjuk a Google más szolgáltatásaival fejlesztési célból. A Google Analytics rendszerét a Weboldal-látogató, mint érintett hozzájárulása után marketing célra is használjuk.

Facebook-hirdetések használata

A Facebook hirdetési rendszerét használjuk, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Facebook-pixel megoldást. A Facebook-hirdetések a Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) szolgáltatása. Amikor egy felhasználó / Webolda-látogató a Weboldalunkat felkeresi, a hozzájárulás után egy cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott. Amikor a felhasználó a Weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Facebook és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a Weboldalon járt, és milyen oldalakat tekintett meg. Minden látogató másik Facebook cookie-t kap. Az információk – melyeket a Facebook cookie-k segítségével szereztünk – azt a célt szolgálják, hogy pontosabban tudjunk hirdetéseket megjeleníteni a Weboldal-látogatóink számára, és a segítségükkel konverziós információkhoz is jutunk. Ha a felhasználó / Weboldal-látogató nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy a böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután nem fog szerepelni a látogatási, illetve konverziókövetési statisztikákban. A Facebook-pixel által telepített cookie segítségével a Weboldalunk látogatóiról kifejezett hozzájárulásuk után olyan eseményeket is gyűjtünk, mint például az oldallátogatás. Ha egy Weboldal-látogató visszavonja a hozzájárulását, amit előzőleg a Facebook-pixelek működéséhez adott, az Weboldal újratöltése után törlődnek a böngészőjéből a kapcsolódó cookie-k. A Facebookon belül a felhasználó módosíthatja a saját hirdetési beállításait ezen a linken keresztül: https://www.facebook.com/ads/preferences. A Facebook adatvédelmi információi itt találhatók: https://www.facebook.com/privacy

A.2. Szervernaplózás

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja a Weboldal látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának biztonságához fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:

Ilovszky Tüzép (Székhely: 5900 Orosháza, Temető utca 2.) – Teljes informatikai hálózathoz történő hozzáférés

3 IN 1 HOSTING Bt. (Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.)
Tárhelyszolgáltatás

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatás az érintetti jogokról 

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

A rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont, továbbá a látogató, mint érintett IP-címe, böngészőjére vonatkozó adatok, mint neve, verziója, továbbá operációs rendszer. A rendszer logolja továbbá azt az információt, hogy a látogató melyik oldalról érkezett.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beálltáig, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlásáig, szervezszolgáltató általi törlésig, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 2 hónap.

A.3. E-mailben történő kapcsolatfelvétel

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja az üzenetben feltett kérdések megválaszolása, kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása a Weboldal látogatóinak, kapcsolattartás biztosítása az “Új Ház” Zrt-vel.

Az adatkezelés jogalapja:

I ) Amennyiben az e-mail írója természetes személy, akkor a hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás

visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

II.) Amennyiben az e-mail írója nem természetes személy (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság) ügyfelünk kapcsolattartója, akkor az Adatkezelő szolgáltatása nyújtásához fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:

Ilovszky Tüzép Kft. (Székhely: 5900 Orosháza, Temető utca 2.) – Teljes informatikai hálózathoz történő hozzáférés

Kátai Attila (Székhely: 5900 Orosháza, Balassa Pál u. 25/A.)
Tárhelyszolgáltatás

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatás az érintetti jogokról 

I.) Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát;

II.) Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

I-II.) Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy Ön nem tudja felvenni a kapcsolatot Adatkezelővel.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

I-II.) Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, az érintett által az „üzenetben” megadott egyéb információ, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

I.) Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követően, az elévülési idő lejártával. Adatkezelő évente egyszer, amikor a teljes levelezés átvizsgálása történik, az összes olyan e-mailt törli, ahol az adatkezelési cél teljesült, így polgári igény érvényesítése nem lehetséges bírósági úton.

II.) Törlési kötelezettség beállta, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követően, az elévülési idő lejártával. Adatkezelő évente egyszer, amikor a teljes levelezés átvizsgálása történik, az összes olyan e-mailt törli, ahol az adatkezelési cél teljesült, így polgári igény érvényesítése nem lehetséges bírósági úton.

A.4. Karrieroldal: Álláspályázatra e-mail-en keresztül beküldött személyes adatok kezelése

Az adatkezelés feltételeit jelen tájékoztatón kívül “Álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” megnevezésű részletes dokumentumunk tartalmazza, mely elektronikusan elérhető a http://ujhazcentrum.hu/ címen, továbbá bekérhető  a hr@uj-haz.hu e-mail-címen.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja Adatkezelő által meghirdetett pozíció betöltése, az önéletrajzot benyújtó személyek (továbbiakban Pályázó) közül az erre megfelelő Pályázó kiválasztása. Az adatkezelés célja továbbá, hogy Adatkezelő a később megnyíló pozíciókra lehetséges jelöltek adatait tárolja. Ehhez Adatkezelő az érintett külön hozzájárulását kéri.

Az adatkezelés jogalapja:

A Pályázó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:

Ilovszky Tüzép (Székhely: 5900 Orosháza, Temető utca 2.) – Teljes informatikai hálózathoz történő hozzáférés

Kátai Attila (Székhely: 5900 Orosháza, Balassa Pál u. 25/A.)
Tárhelyszolgáltatás

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatás az érintetti jogokról 

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy az érdeklődő  Pályázó nem tudja felvenni a kapcsolatot Adatkezelővel.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

A kezelt adatok a Pályázó által, a pályázat során megadott személyes adatok, elérhetőségi adatok, valamint az e-mail-cím, melyről a Pályázó a jelentkezését küldi, az érintett által az „üzenetben” megadott egyéb információk, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, az adatkezelés időtartama azonban egy-egy önéletrajz esetében 180 napig tart.

Az adatkezelés időtartama a személyes interjún megjelent pályázók esetében addig tart, míg a kiválasztott jelölt próbaideje le nem telik.

Az elsődlegesen kiválasztott jelölt alkalmatlansága esetén a korábban meghallgatott jelöltek közül kerülhet kiválasztásra az új jelölt.

Abban az esetben, ha egy jelölt nem kerül kiválasztásra, de feltételezhetően egy később megnyíló pozícióra alkalmas lehet, akkor – hozzájárulásával – Adatkezelő a Pályázó személyes adatait tovább kezeli.

A.5. Hírlevél  / eDM küldése

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja “Új Ház” Zrt. és a partnercégeink szolgáltatásainak népszerűsítése, termékeink bemutatása, reklámozása, kapcsolattartás, valamint a feliratkozáskor meghatározott szegmensekbe sorolással a hír- /eDM-levelek személyre szabása, ennek alapján az érdeklődési körnek megfelelő tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, továbbá a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja:

A hír- /eDM-levelünkre feliratkozó természetes személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, valamint a hír- /eDM-leveleink láblécében a megfelelő hivatkozásra kattintással, mely a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:

The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) – MailChimp Tárhely és hírlevélkiküldő program üzemeltetője

Harmadik országba történő adattovábbítás:

A hírlevélprogram üzemeltetője számára elérhető adatok az USA szerverein keresztül is továbbításra kerülhetnek, mely harmadik országban helyezkedik el.

The Rocket Science Group, LLC részese a Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) egyezménynek.

Tájékoztatás az érintetti jogokról 

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

Tájékoztatás automatikus döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is:

Az Ilovszky Tüzép hír- / eDM-leveleit már feliratkozáskor a feliratkozó által megadott érdeklődési kör szerint szegmentálja, annak érdekében, hogy a számos termékinformáció közül kifejezetten az érdeklődési körnek megfelelő termékről, szolgáltatásról tudjon híreket és reklámokat küldeni a feliratkozónak és így nem releváns, az érdeklődési körbe nem eső tartalommal ne zavarja. Amennyiben a feliratkozó nem szeretné megadni a számára érdekes témákat, lehetősége van arra is, hogy ezt az “általánosan érdeklődök” kategória bejelölésével kifejezésre juttassa, ebben az esetben nem szükséges részletes szegmentációt megadnia.

Az Ilovszky Tüzép a hír- / eDM-levél kiküldését követően nyomonköveti a feliratkozók hírlevéllel kapcsolatban mutatott aktivitását, úgy mint annak megnyitását, vagy például azt, hogy a levélben szereplő linkre kattintott-e az olvasó, ezzel is felmérve az olvasó érdeklődési körét és kialakítva a hozzá közelálló témacsoportokat, ezzel létrehozva az olvasó erre irányuló profilját.

Az Ilovszky Tüzép ezúton is tájékoztatja feliratkozóit, hogy e tevékenységei alkalmazásával automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez, mely esetben Önnek joga van az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni,  továbbá ahhoz, hogy álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást tegyen a fenti elérhetőségeinken.

A hír- / eDM-levél-feliratkozás és -kiküldés során alkalmazott profilalkotás jelentősége és az érintettre vonatkozó következményei: az érintett az érdeklődési körének megfelelő tartalmat kap a neki címzett levelekben.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett olyan tartalmat is kaphat Ilovszky Tüzép és partnerei ajánlatairól, híreiről, amelyek őt esetleg egyáltalán nem érdeklik.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudjuk hírlevelünket / eDM levelünket eljuttatni, így Ön nem fog értesülni azokról e-mail útján.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, irányítószám, cégnév, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, a feliratkozó által kiválasztott érdeklődési kör és szakirány, amelyre vonatkozóan információkhoz szeretne jutni, valamint a rendszer által generált és nyújtott analitikai adatok, mint például a feliratkozás pontos dátuma és időpontja, vagy például arra vonatkozó részletes információk, hogy a levelet megnyitották-e illetve olvasták-e.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban az utolsó aktivitást mutató cselekményt követő 18 hónap elteltével.

A.6. Nyereményjáték

Aktuális nyereményjátékainkra vonatkozó játékszabályzatunkat és a kapcsolódó adatkezelésünkre vonatkozó tájékoztatónkat mindig a nyereményjátéknál tesszük közre, azon a felületen, ahol a játék zajlik és mindig ott, ahol az érintettek, vagyis a játék iránt érdeklődők és résztvevők az adataikat megadják.

A.7. Ajánlatkérés menüpont a termékeken belül valamint a kereskedések aloldalán lévő kapcsolatfelvételi űrlap

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja a termékek iránt érdeklődő látogatók összekötése ajánlatkérés/adás megkönnyítése és gyorsítása érdekében az ajánlatkérő mint érintett és “Új Ház” Zrt. partnercégei között.

Az adatkezelés jogalapja:

I ) Amennyiben érdeklődő természetes személy, akkor a hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

II.) Amennyiben érintett nem természetes személy ügyfelünk kapcsolattartója, akkor az Adatkezelő szolgáltatása nyújtásához fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), valamint “Új Ház” Zrt. partnercégei, mint önálló adatkezelők.

Adatfeldolgozók:

újHÁZ Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Informatikai csoport (Székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15) – Teljes informatikai hálózathoz történő hozzáférés.

DomainTank Informatikai Kft. (Székhely: 2151 Fót, Alagi utca 12/B) – Tárhelyszolgáltatás

Önálló adatkezelő partnereink neve, székhelye, elérhetősége jelen adatkezelési tájékoztató 1.sz. mellékletében kerültek felsorolásra

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatás az érintetti jogokról 

I.) Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

II.) Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

I-II.) Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudjuk az ajánlatkérést eljuttatni a kiválasztott partnerünkhöz.

Partnereink önálló adatkezelők.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

I-II.) Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont, valamint egy rendszer által generált OID azonosító, mely az ajánlatkérés státuszát jelzi. Az OID azonosító a konkrét ajánlatkéréshez / megkereséshez kapcsolódó egyedi azonosító.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

I.) Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követően, a jogszabályban biztosított elévülési idő lejártával.

II.) Törlési kötelezettség beállta, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követően, a jogszabályban biztosított elévülési idő lejártával.

A.8. Közösségi oldalakon történő adatkezelés

Közösségi oldalakon tartjuk a termékeink / szolgáltatásaink iránt érdeklődőkkel a kapcsolatot, így a Facebook/Youtube/Instagram/LinkedIn/Pinterest közösségi platformokon regisztrált nevet, illetve a felhasználói nyilvános profilképet láthatjuk, amennyiben érintett regisztrált ezekre a közösségi platformokra és ezt a beállításai során engedélyezte a közösségi platform üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi platformokon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi platform szabályozása vonatkozik.

A közösségi felületeinkre vonatkozó, így a Facebook-oldalunkkal, Facebook-csoportjainkkal, Instagram-profilunkkal, YouToube-csatornánkkal, LinkedIn-oldalunkkal, Pinterest profilunkkal kapcsolatos adatkezelésünkre vonatkozó tájékoztatónkat az adott közösségi felületünkön tesszük közre, azon a felületen, ahol az adatkezelés zajlik és mindig ott, ahol az érintettek, vagyis a közösségi oldal, illetve profil felhasználói az adataikat megadják.

Azon a közösségi platformon, ahol a platform üzemeltetője az Ilovszky Tüzéppel közös adatkezelő lesz, mint pl. a Facebook-oldalunknál, ott a közös adatkezelésre vonatkozó megállapodás lényeges elemeit a közösségi felületünkön szintén közzétesszük, az adott platform

szabályozását és lehetőségeit is figyelembe véve.

Facebook-oldalunk:

https://www.facebook.com/ilovszkytuzep/

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja az Ilovszky Tüzép szolgáltatásaink népszerűsítése, reklámozása, híreinek eljuttatása, termékeinek és a partnercégeink bemutatása, közösségépítés.

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az oldal kedvelés / követés visszavonásával, a hozzászólása törlésével. A saját hozzászólásait a felhasználó bármikor törölheti. A hozzájárulás visszavonása az ezt megelőző adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), valamint a közösségi platform üzemeltetője, pl. Facebook, a közösségi platform üzenőfalának, hírfolyamának, hozzászólásainak, stb. olvasói, mert a felhasználók egymás bejegyzéseit a közösségi platform szabályzatától, beállításaitól függően láthatják és különböző információkat tudhatnak meg egymásról.

A különböző közösségi platformon kezelt adatok címzettjeiről a közösségi platform felületén adunk tájékoztatást.

Adatfeldolgozók:

CLAIR & CURTIS COMMUNICATION Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest, Retek utca 21-27. magasföldszint) -Marketing ügynökség,

valamint a Marketing ügynökség al-adatfeldolgozója:

iWebMa Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság  (Székhely: 1061 Budapest Király u. 26.)- Marketing ügynökség

Joó Szabolcs E.V. (Székhely: 9800 Vasvár, József Attila u. 31.) Online hírdetések kezelése

Harmadik országba történő adattovábbítás:

A közösségi platformon pl. Facebook közzétett adatok az USA szerverein keresztül is továbbításra kerülhetnek, mely harmadik országban helyezkedik el.

Adatkezelő kizárólag olyan közösségi platformon van tevékenységével jelen, mely platform üzemeltetője pl. Facebook Inc. részese a Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) egyezménynek.

Tájékoztatás az érintetti jogokról 

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudunk közösségi portáljainkon kapcsolatot tartani.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Közösségi platformonként változó adatokat kezelünk, a közösségi platform felépítésétől és adatkezelési beállításaitól, szabályzataitól függően, melyről az adott közösségi platformon elhelyezett tájékoztatónkban részletes tájékoztatást nyújtunk. Legtöbb esetben kezeljük anközösségi platformon használt nevet, valamint minden olyan adatot, melyet érintett nyilvánossá tett, például profil adatait, hozzászólásait, bejegyzéskedveléseit, un. lájkolást, stb.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása.

Az adatkezelés a közösségi platformokon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi platform szabályozása vonatkozik.

Megfelelő biztonság

Adatkezelő biztonsági rendszerének kialakítása során figyelembe vette a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatkezelő számítógépein, illetve hálózatán tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal, legalább felhasználói névvel és jelszóval lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről Adatkezelő rendszeresen gondoskodik.

Mit jelentenek az érintetti  jogok?

Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit és kérelmeit várjuk postai úton:

Ilovszky Tüzép Kft.

5900 Orosháza, Temető utca 2. címen,

e-mailen:ilovszky@ilovszkytuzep.hu,

telefonon: +36 68 412 368 számon.

Az érintettek az adatkezelés teljes ideje alatt élhetnek az alábbi jogosultságokkal:

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint azok elektronikus másolatát is kérheti.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Személyes adatok törléséhez való jog

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Személyes adatok korlátozásához való jog

Az érintett kérheti adott esetben az adatkezelés korlátozását, ameddig elbírálják igényét.

Például ha tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, vagy megkérdőjelezi a kezelt adatok pontosságát.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Ebben az esetben az adatkezelést meg kell szüntetni, kivéve, amennyiben az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek az érintett jogaival szemben elsőbbséget élveznek, illetve amennyiben az adatkezelést jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme indokolja.

Adathordozhatóság

Az érintett hozzájárulásán, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelések esetében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az érintett ez alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Kérheti továbbá személyes adatainak más adatkezelő részére történő továbbítását. Ezen jogának gyakorlása azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás

Az érintettet speciális jogok illetik meg automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás esetében. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Adatkezelő eljárása

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet az intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kéréseket. A kezelt személyes adatok másolata első esetben ingyenes, a további másolatokért felmerült költségeinkkel  megegyező összegű díjat számolunk fel.

Panasztételi lehetőség: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

H-1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Tel.: +36 (1) 391-1400 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Kelt: Orosháza, 2020. 01. 01.

Ilovszky Tüzép

oldal reklám 1
oldal reklám 2
oldal reklám 3
oldal reklám 4

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player